TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-ULUI www.GyG.ro("GYG")

ACCESAREA APLICATIEI GYG REPREZINTA ACORDUL CU PRIVIRE LA TERMENII SI CONDITIILE DE UTILIZARE, PRECUM SI ACORDUL DUMNEAVOASTRA IMPLICIT CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR SI UTILIZAREA APLICATIILOR. ACOLO UNDE LEGEA IMPUNE EXISTENTA CONSIMTAMANTULUI EXPRES, SPECIFIC SI NE-ECHIVOC CU PRIVIRE LA COLECTAREA SI PRELUCRAREA ANUMITOR CATEGORII DE DATE PERSONALE, VA VOM SOLICITA ACEST CONSIMTAMANT IN CONDITIILE LEGII.

SERVICIILE PE CARE ACEASTA SECTIUNE LE FURNIZEAZA SUNT REZERVATE PERSOANELOR CU VARSTA DE PESTE 18 ANI. GYG ISI REZERVA DREPTUL DE A UTILIZA MIJLOACELE TEHNICE DISPONIBILE PENTRU A VERIFICA VARSTA UTILIZATORILOR.

I. OPERATORI

GYG

II. CONDITIILE SI CONSECINTELE UTILIZARII SITE-ULUI/APLICATIILOR ON-KU

Toate informatiile continute in acest site sunt considerate informatii cu caracter general.

Toate cele prezentate in acest site sunt valabile numai pentru GYG si afiliatii sai si sunt proprietatea GYG.

GYG detine toate drepturile de proprietate intelectuala privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile, imaginile si toate celelalte materiale prezentate in acest site.

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al GYG.

GYG permite vizualizarea si descarcarea materialelor de pe site-ul Web exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu conditia pastrarii in materialele descarcate/copiate a tuturor anunturilor privind drepturile de autor si a altor elemente privind proprietatea intelectuala existente in documentele originale – fara alterarea acestora.

Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acest site, reproducerea acestora, afisarea, derularea sau distribuirea publica, utilizarea lor in scopuri publice sau comerciale, utilizarea acestor materiale pe un alt website sau in orice mediu computerizat legat in retea. Materialele publicate pe acest Site apartin in exclusivitate GYG si/sau partenerilor sai. Orice utilizare neautorizata a acestora si a marcilor GYG constituie o incalcare a legislatiei drepturilor de autor si marcilor, precum si a altor norme legale in vigoare aplicabile. Nerespectarea oricaruia dintre acesti Termeni conduce automat la anularea dreptului de a utiliza acest site si la obligatia in sarcina dumneavoastra de a distruge imediat toate materialele descarcate sau imprimate.

GYG nu raspunde pentru functionarea continua a serviciilor/aplicatiilor, compatibilitatile dintre aplicatiile GYG si aplicatiile folosite de utilizatori si nici pentru folosirea aplicatiilor prin mijloace si metode faruduloase/abuzive de catre orice persoana.

GYG nu poate controla si nu ofera niciun fel de sugestii, garantii sau conditii privind securitatea sau continutul informatiilor externe ce trec de la reteaua Utilizatorului prin Internet in vederea accesarii si utilizarii seviciilor/aplicatiilor GYG. Serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – retea ce nu este sub controlul direct sau indirect al GYG.

GYG va face tot ce este rezonabil posibil si va depune toate eforturile pentru a mentine securitatea informatiilor si va lua masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii securitatii datelor, INSA nu poate garanta ca informatia pe care Utilizatorul o primeste sau o trimite folosind serviciile prin intermediul Internetului va fi permanent in siguranta. Astfel, GYG recomanda sa verificati in permanenta politicile de securitate ale browseru-lui folosit de dumneavoastra, precum si terminalul utilizat pentru accesarea serviciului, astfel incat acesta sa aiba instalat un software impotriva virusilor de orice tip sau a oricaror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

Prin accesarea acestui site va dati acordul ca GYG sa beneficieze de dreptul de a colecta informatii personale, respectiv:

-          Informatiile despre contul “GYG” (informatii transmise de utilizator la activarea contului personal, precum si pentru folosirea acestui serviciu, cum ar fi postarea de anunturi, achizitia de reclama, etc.);

-          Informatii de identificare ale clientului – informatii ce permit identificarea si contactarea utilizatorului cum ar fi numele si prenumele, adresa de e-mail, numar de telefon, parola; in situatia in care legea impune existenta consimtamantului expres, specific si ne-echivoc cu privire la colectarea si prelucrarea anumitor categorii de date personale, va vom solicita acest consimtamant in conditiile legii.

-          Alte informatii, cum ar fi: informatii despre serviciile GYG privind calitatea dumneavoastra de Utilizator, urmata de stocarea acestora intr-o baza de date computerizata ce ar putea fi utilizata in urmatoarele scopuri:

o   Pentru furnizarea serviciilor GYG. Datele furnizate sunt folosite in scopul utilizarii aplicatiilor GYG, pentru postarea de anunturi, informatii privind solicitari, sugestii si/sau reclamatii;

o   Pentru a va propune noi produse si servicii puse la dispozitie de GYG sau partenerii sai (reclama, marketing si publicitate);

o   Pentru a preveni sau detecta infractiuni sau fraude;

o   Pentru a imbunatati serviciile GYG;

Utilizatorul declara si garanteaza ca are dreptul legal de accesare a serviciilor/aplicatiilor GYG;

Utilizatorul nu poate folosi si/sau permite vreunei terte persoane sa foloseasca serviciile/aplicatiile GYG pentru scopuri imorale sau ilegale.

Utilizatorul are obligatia de a pastra confidentialitatea informatiilor de acces la serviciile/aplicatiile GYG (user si parola), fiind unic raspunzator pentru orice consecinte pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informatii de acces catre un tert, indiferent daca divulgarea a fost intentionata, din neglijenta sau din imprudenta.

 

Utilizatorul este direct responsabil pentru toate actiunile si erorile sale care conduc la pierderi materiale si/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terti, indiferent daca a actionat cu intentie, neglijenta sau din imprudenta (avand drept consecinta, de exemplu, facilitarea tranzactiilor neautorizate sau a tentativelor frauduloase de acces). Utilizatorul poate avea acces la serviciile/aplicatiile GYG 24h/zi, 7 zile/saptamana, cu exceptia perioadelor in care serviciile/aplicatiile GYG sunt restrictionate sau suspendate din motive tehnice.

Utilizatorii care afecteaza securitatea sistemelor sau retelelor sau care atenteaza la integritatea acestora vor suporta consecintele (penale sau civile) stabilite de normele legale aplicabile.

GYG va depune toate diligentele si eforturile pentru ca aplicatiile/serviciile GYG sa functioneze la parametri maximi pentru a va transmite toate datele si informatiile actualizate. Totusi, GYG nu garanteaza ca aplicatiile/serviciile si paginile aflate pe site-ul www.gyg.ro nu contin erori sau ca functioneaza permanent la parametri maximi, astfel ca GYG nu va fi legal responsabil pentru vreo inadvertenta sau informatie eronata prezentata in aplicatiile GYG, insa va intreprinde toate actiunile necesare pentru remedierea cu celeritate a oricaror eventuale erori.

III. TERMENI SI CONDITII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

GYG asigura Clientul care utilizeaza in mod legal aplicatiile GYG de pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale acestuia si respectarea dreptului sau la protectia vietii private, in privinta prelucrarii propriilor date cu caracter personal. Aceasta obligatie nu subzista daca informatiile respective au fost dezvaluite de catre Client catre alte persoane ori in situatia in care aceste informatii au intrat in posesia altor persoane in mod fraudulos neimplicand culpa GYG sau in cazul in care GYG este obligata sa le dezvaluie prin acte normative in vigoare aplicabile.

Clientul intelege si este de acord ca exercitarea dreptului sau de opozitie fata de prelucrarea propriilor date cu caracter personal in conditiile si termenii mentionati prin prezentul document ar putea conduce la imposibilitatea prestarii anumitor servicii sau indeplinirii anumitor obligatii contractuale de catre GYG.

Daca refuzul Clientului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea furnizarii serviciilor de comunicatii electronice sau la imposibilitatea punerii la dispozitie a serviciilor site-ului si aplicatiilor GYG, GYG va fi exonerat de orice raspundere pentru prejudiciile suferite de Client in acest sens.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata („Legea nr. 677/2001”), si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, GYG si imputernicitii acesteia prelucreaza si administreaza in conditii de siguranta datele personale colectate de la persoane fizice in scopul derularii activitatilor de furnizare a serviciilor online de Vanzare anunturi, al informarii clientilor privind situatia contului lor “GYG”, precum si in scopuri de marketing, reclama, publicitate, organizare de campanii promotionale si atributire premii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza direct de catre GYG, precum si prin imputerniciti, conform prevederilor Legii nr. 677/2001, prin mijloace manuale/automatizate, cu respectarea cerintelor de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal. Datele personale sunt dezvaluite numai persoanelor autorizate, in conditii stabilite prin proceduri tehnice si organizatorice adecvate pentru pastrarea confidentialitatii datelor personale, de protejare impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, conform legii.

Prin participarea la campaniile de marketing si publicitate organizate de GYG si transmiterea datelor personale inclusiv prin intermediul unor aplicatii automate on line si/sau prin bifarea sectiunii “Doresc sa primesc mesaje referitoare la promotii si oferte speciale GYG si ale partenerilor sai ” si folosirea aplicatiilor GYG, persoanele vizate isi exprima explicit acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate (inclusiv, dar fara a se limita la, colectarea, utilizarea si stocarea acestora) si pentru includerea in baza de date a GYG in scopurile precizate mai sus.

Prin bifarea casutei “Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ”, persoanele vizate isi exprima totodata explicit consimtamantul ca GYG sa poata furniza/transmite datele pesonale in scopurile precizate mai sus si companiilor afiliate GYG (prin companii afiliate GYG intelegandu-se companiile in care GYG exercita controlul) sau altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat in temeiul unui angajament de confidentialitate incheiat prin care se garanteaza ca aceste date sunt protejate impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat si ca transmiterea se face conform legislatiei in vigoare.

Scopul constituirii bazei de date a Operatorilor il reprezinta incheierea si executarea contractului de furnizare a energiei electrice, respectiv pentru furnizarea energiei electrice in baza unui contract cat si pentru colectarea si recuperarea creantelor rezultate din acest contract.

GYG prelucreaza datele personale ale Clientilor proprii, in temeiul legii, cu buna-credinta, in scopuri legitime, pentru informarea clientilor, prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau orice alt mijloc de comunicare) cu privire la campaniile sau alte actiuni de marketing si publicitate desfasurate de GYG si/sau de catre partenerii sai. GYG pastreaza informatiile personale colectate pe perioda de desfasurare a activitatii societatii utilizand politici si proceduri de securitate adecvate pentru asigurarea securitatii acestor date.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

-          dreptul la informare si acces la datele lor cu caracter personal;

-          dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele lor sunt prelucrate de catre GYG;

-          dreptul de a solicita GYG rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001 si de a le transforma in date anonime;

-          dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca date cu caracter personal care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare, in caz de opozitie justificata prelucrarea incetand in legatura cu respectivele date;

-          dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal efectuata prin mijloace automate) decat in circumstantele prevazute de Legea 677/2001);

-           dreptul de a se opune, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing si de a fi excluse din baza de date a GYG;

-          posibilitatea de a consulta registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal, aflat in pastrarea autoritatii de supraveghere, cu privire la datele sale personale;

-          dreptul de a se adresa justitiei in situatia in care a suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor sale cu caracter personal;

-          dreptul de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere in situatia in care considera ca datele sale personale nu au fost prelucrate conform legii si de a contesta decizia acesteia in situatia in care o considera neintemeiata.

Pentru exercitarea acestor drepturi prevazute mai sus, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la urmatoarele date de contact:

[adresa + date contact]

In functie de solicitarea persoanei vizate, GYG se obliga:

- sa confirme solicitantului, in mod gratuit pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele sale personale;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime in mod gratuit datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

- sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, in masura in care acest lucru este posibil potrivit scopului prelucrarii.


IV. Loteria Anunturilor Promovate

1.        Prin Loteria Anunturilor Promovate se intelege ca odata la 3 zile 1 singur anunt CU POZE este promovat aleator din cele adagate de utilizatori. ANUNTUL ESTE ALES ALEATOR! NU EXISTA NICIUN CRITERIU DE SELECTIE IN AFARA DE POZA!
2.        Utilizatorul anuntului promovat va fi anuntat de catre platforma prin intermediul
3.        Utilizatorul anuntului promovat va fi anuntat de catre platforma prin intermediul emailului.


V. DISPOZITII FINALE

GYG isi rezerva dreptul de a modifica prezentul document la anumite intervale de timp fara a anunta personal fiecare Utilizator si fara a fi necesar un acord expres al Utilizatorilor in acest sens. Modificarile vor fi aduse la cunostinta Utilizatorilor prin afisare pe site-ul web la adresa www.gyg.ro si vor fi considerate ca fiind acceptate de catre Utilizator daca acestia continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe canalele mentionate.

GYG recomanda sa verificati in permanenta site-ul nostru pentru a fi la curent cu orice modificare a Termenilor si Conditiilor cuprinsi in prezentul document sau alte documente similare, cu precadere inainte de orice accesare a site-ului sau utilizare a aplicatiei si sa ne semnalati daca intervin modificari care nu corespund convingerilor dvs., in caz contrar considerandu-se ca ati acceptat tacit termenii si conditiile de utilizare site/aplicatiei si/sau prelucrare date cu caracter personal. in situatia in care legea impune, in contextul acestor modificari, primirea consimtamantului expres, specific si ne-echivoc cu privire la colectarea si prelucrarea anumitor categorii de date personale, va vom solicita acest consimtamant in conditiile legii.

GYG nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea de a se conforma obligatiilor prevazute in prezentul document ca rezultat al oricarei cauze aflate in afara controlului sau, incluzand, dar fara a se limita la evenimente fortuite, conditii meteorologice nefavorabile, actiunea sau inactiunea guvernului, a altor retele, a unor terti sau a unor autoritati competente pentru care GYG nu este responsabil.

Acest website (cu exceptia link-urilor catre site-uri externe) este controlat de catre GYG. Prin accesarea acestui site, Utilizatorii accepta ca orice disputa legata de acesta va fi guvernata si interpretata in concordanta cu legislatia romaneasca si va fi dedusa spre solutionare instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.

Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul Romaniei si in afara acestuia (in alte state), in masura in care conditiile tehnice o permit. GYG nu garanteaza in nici un fel ca prin continutul sau, acest site se supune legislatiei aplicabile in alte tari din afara Romaniei (inclusiv referitoare la proprietatea intelectuala).

Utilizatorii confirma ca au citit si accepta termenii si conditiile stipulate. Utilizarea Serviciului implica acceptarea in totalitate a acestor termeni si conditii.

In cazul in care nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii, va rugam sa nu folositi acest site.

Anexa 1 – Preturi

Lista depreturi practicate pe GYG.ro pentru anunturile publicate peste limita gratuita este disponibila in gyg.ro

1.         Preturile pentru promovarea Anunturilorsi pentru Afisarea Anunturilor peste eventuala limita gratuita admisa se potschimba.

2.         Anunturile platite inaintea uneischimbari de preturi vor beneficia de serviciul ce a fost achitat la pretulspecificat pe Website in momentul platii, in timp ce achizitionarea de serviciisuplimentare se va face folosind noua grila de preturi.

3.         In cazul platii prin card, cursul deschimb este stabilit de catre furnizorul de plati cu cardul (PayU Romania -www.payu.ro), in baza cursului stabilit de BNR in ziua precedenta platii.

4.         Anunturile sunt afisate si promovate peWebsite in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tenhic. Daca dinmotive tehnice sau alte motive neprevazute, Anunturile promovate sau platitepentru a fi afisate nu sunt afisate pe Website in 24 de ore de la confirmareaplatii, va recomandam sa contactati serviciul de Suport Clienti, la contact@gyg.ro, oferind toate informatiile necesare pentru identificareaacestora (numarul de telefon de la care s-a trimis SMS-ul, numarul anuntuluiplatit care urmeaza sa fie promovat/publicat).